Tycho Brahe: Ad Daniam elegia (1573)

Udgiver: J.L.E. Dreyer


Digital version: Zeeberg, P. (2020)

Data engineer: Thomas Hansen

© 2020 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet