Tycho Brahe
Diarii astrologici et meteorologici anni 1586 præfationis adumbratio

Udgiver: J.L.E. Dreyer (1927)


Udgivelsesår: 1586
Sprog: latin
Nøgleord: astrologi, astronomi