Tycho Brahe
Elixir pestilentiale

Udgiver: J.L.E. Dreyer (1927)


Udgivelsesår: 9999
Sprog: latin
Nøgleord: astrologi, astronomi