af Tycho Brahe (1596)   Udgiver: J.L.E. Dreyer (1919)   Tekst og udgave
forrige næste

|ERVDITIONE EXCELLENTI ET INGENIOSA PRÆSTANTISSIMO VIRO D. CHRISTOPHORO ROTHMANNO, ILLVSTRISSIMI PRINCIPIS WILHELMI LANDTGRAVII |HASSIÆ, ETC. MATHEMATICO EXIMIO, AMICO SUO PLURIMUM DILECTO. S. D.

REVERSVS ad nos is per quem instantibus vltimo Francoforti vernalibus Nundinis Illustriss. Principi tuo et tibi de rebus Astronomicis copiose perscripseram, vestræque expectationi, vti spero, pro virili satisfeceram, præter omnem meam opinionem nihil prorsus literarum retulit. Cuius causam admiranti sciscitantique mihi, Illustrissimum Principem LANDTGRAVIVM eo tempore, quo transactis Nundinis Cassellas redierat, nuptijs quibusdam occupatum fuisse, quo minus tunc responsioni vacare ipsius Celsitudini commodum foret, et te etiam eâdem de causa varijs auocationibus implicitum fuisse referebat, subiungebatque ipsum Illustrissimum Principem per te sibi significasse, quod breui misso proprio Tabellario literas, quæ meis responderent, |essem recepturus. Huic Relationi hactenus lubens acquieui, et indies ab Illustrissimo Principe, tum etiam a te responsionem cupide expectaui, quam cum vltra speratum tempus differri videam, non potui non oblata per hunc Bibliopolam HENRICVM, (eidem per quem priores miseram inseruientem) hac opportuna scribendi occasione, ad te aliquid literarum dare, et rescriptionem hactenus intermissam in memoriam reuocare. Rogo itaque peramanter, vt velis apud Illustrissimum Principem tuum de responsione mihi remittenda, meo nomine obnixe et reuerenter sollicitare, vtque tu etiam ijs, quas ad te seorsim dedi literis, omnimode rescribendo satisfacere non diutius supersedeas. Si per proprium Principis Tabellarium negotium hoc commode expediri nequeat, idipsum per harum exhibitorem satis opportune efficietur, modo literas, quamprimum is e Nundinis Francofordianis Cassellas reuersus fuerit, in promptu paratas inuenerit, nam ne comitum et vehiculi dispendium faciat, moram istic aliquam nectere vix illi commodum fuerit. Retulit idem, qui meas vobis attulit, te impetrata a Principe tuo venia, me coram inuisere decreuisse, quod vt prima quaque opportunitate exequi non intermittas, te etiam atque etiam rogatum habeo. Erit tuus accessus mihi pergratus, et de multis præsentes oretenus plenius et commodius, quam absentes per literas, iucunde, nec, vti spero, inutiliter conferemus, Vnaque Instrumentorum nostrorum varia exquisita|que structura, obseruandique per hæc in fallibilis apprimeque concinna ratio oculari inspectione omnium optime tibi patebit. Omninoque tibi persuadeas, quod te eius itineris et laboris non pæniteat vnquam. Eclipsin Lunarem proxime instantem, non dubito, quin per serenitatis opportunitatem diligenter sis cælitus animaduersurus. Eius itaque apparentias et temporum momenta, vel potius ipsa Obseruationum Data mecum communicare non graueris, Ego etiam eandem hîc meis Organis adamussim perscrutari (volente Deo) non intermittam, teque de meis inuentis postmodum certiorem reddam. Vale et nostris desiderijs, inprimis vero ijs quæ in literis ad Illustrissimum Principem tuum, et te vltimo datis continebantur, quæque earum exhibitor priuatim meo nomine significauit, vt omni ex parte mature ante ingruentem hyemem satisfiat, omnem moue lapidem. Iterum feliciter vale, et absque intermissione Sacris Vraniæ lita.

TYCHO BRAHE.