Tycho Brahe
Erico Lange (dansk)

Udgiver: J.L.E. Dreyer


Udgivelsesår: 1584
Sprog: yngre nydansk, yngre nydansk
Nøgleord: astrologi, astronomi