af Tycho Brahe (1591)   Udgiver: F.R. Friis (1865)   Tekst og udgave
næste

|En
Elementisch oc Jordisch
ASTROLOGIA
Om Lufftens forendring
oc hues der vnder begribes / tagen aff de Tingest som for øgnen sees oc forfares oc huer Mand letteligen kand affmerke oc tilforn wijde: Huilcken holder paa alle Aar ret oc er vdi alle Land gaffnlig.

Tilsammen dragen
aff
Peder Jacobsøn Flemløs
paa Hueen.

Prentit paa Vraniborg
Aff Hans Galschitz
Anno 1591