Tycho Brahe: Forord til Flemløses En Elementisch oc Jordisch Astrologia (1591)

Udgiver: (1865)

Redaktion: F.R. Friis
Digital version: Zeeberg, P. (2020)
Data engineer: Thomas Hansen

© 2020 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet