Tycho Brahe: In solis et lunæ motus restitutos ac sequens diarium prolegomena (1598)

Udgiver: J.L.E. Dreyer


Digital version: Zeeberg, P. (2019)

Data engineer: Thomas Hansen

© 2019 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet