Tycho Brahe: Indskrifter fra Uraniborg (9999)

Udgiver: (1919)

Redaktion: J.L.E. Dreyer
Digital version: Zeeberg, P. (2019)
Data engineer: Thomas Hansen

© 2019 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet