Tycho Brahe
Astronomiæ instauratæ mechanica (dansk) (1598)

Redaktion: Zeeberg, P. (1923)


Titelblad
Forord
Hyldestdigt
Lille Kvadrant af forgyldt Messing
Azimuthal Messing-Kvadrant af Middelstørrelse
En anden Kvadrant af Messing, ligeledes med azimuthal Opstilling
Astronomisk Sekstant til Maaling af Højder
Murkvadranten eller den Tychoniske Kvadrant
Drejelig Azimuthalkvadrant
Stor Staalquadrant indesluttet i et Kvadrat, der ogsaa er af Staal, og samtidig kan drejes i Azimuth
Stor azimuthal Halvcirkel
Parallatisk eller Sigtelineal-Instrument
Parallaticum aliud sive regulae tam altitudines quam azimutha expedientes
Zodiakal-Armille-instrument
Ækvatorial-Armille-Instrument
Et andet Ækvatorial-Armille-Instrument
Det store Ækvatoriale Armille-Instrument, med en hel og en halv Ring
Den tvedelte Bue til Maaling af smaa Distancer
Den trehjørnede astronomiske Sekstant til Bestemmelse af Distancer
Staalsextant til Udmaaling af Distancer ved en enkelt Observatør
Et andet Instrument af samme Slags som det foregaaende
Det samme instruments Opstilling, naar det gælder Observation af Højder
Den store Kvadrant, som vi en Gang forfærdigede i Nærheden af Augsburg
Stor Staalkvadrant, indesluttet i et Kvadrat og staaende paa en azimuthal Horizont af Staal
Over nogle andre af vore Instrumenter, som endnu ikke er afbildede, gives her en kortfattet Fortegnelse
Den store Messingglobus
Om det, som vi hidtil med Guds hjælp har udrettet i Astronomien og om det, der i fremtiden med hans naadige Bistand staar tilbage at fuldføre
Brev fra Jacob Kurz til Tycho Brahe, 28. juni 1590, n.s. (ikke oversat)
Underinddeling af en kvadrant, opfundet af Jacob Curtius (ikke oversat)
Brev fra Giovanni Antonio Magini til Tycho Brahe, 11. september 1590, n.s.
Brev fra Giovanni Antonio Magini til Tycho Brahe, 1. februar 1592, n.s.
Appendix. Om arkitektoniske Bygninger, der er skikkede til astronomiske Observationer
Tillæg om Instrumenternes Underinddeling og Dioptre
Digt af Rudolphus Caukerchius (ikke oversat)
Impressum

Udgivelsesår: 1598
Sprog: latin
Nøgleord: astrologi, astronomi