Georg og Edv. Brandes, Brevveksling med nordiske forfattere og videnskabsmænd V (1941)

Udgiver: (1941)

Redaktion: Borup, M.

Digitalisering: Claus Rønlev
Data engineer: Thomas Hansen

© 2023 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab