Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevii XI,1, Andreae Sunonis Filii Hexaemeron (1985)

Udgiver: (1985)


Redaktion: Ebbesen, S. og Mortensen, L.B.

Digitalisering: Claus Rønlev/DSL
Data engineer: Thomas Hansen

© 2023 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab