Danske Domme I: 1375-1553

Udgiver: Reitzel-Nielsen, E. (1978)


Udgivelsesår: 1978
Sprog: yngre nydansk