Danske Domme VII: 1609-1662 (1984)

Udgiver: (1984)

Redaktion: Reitzel-Nielsen, E.

Digitalisering: Claus Rønlev
Data engineer: Thomas Hansen

© 2023 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab