Danmarks Gamle Købstadslovgivning IV (1961)

Udgiver: (1961)

Redaktion: Kroman, E.

Digitalisering: Claus Rønlev
Data engineer: Thomas Hansen

© 2023 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab