forrige næste
DatoStedNr.Regest
[o. 797]13Alkuin til ærkebiskop (Eanbald af York eller Æthelhard af Canterbury). Guds ord bør indskærpes over for kongerne, stormændene og folket. Thi 'jeg nærer frygt for, at det er på grund af vore synder, som ikke er blevet begået af forfædrene, at hedningerne besejler vort hav og lægger fædrelandets kyster øde'.
[797]14Alkuin til Higbald, biskop af Lindisfarne. Han indskærper, hvilke pligter der påhviler denne som kirkeleder og håndhæver af kirketugten, og udtaler bl. a.: 'Lad Guds ord blive læst op i refektoriet. Der sømmer det sig, at man påhører epistellæseren, ikke harpespilleren. Hvad har Ingjald med Kristus at gøre? Guds bolig er snæver, den kan ikke rumme begge. Den himmelske konge vil intet fællesskab have med hedninger og vitterligt fortabte konger; eftersom den evige konge regerer i himmelen, jamrer den fortabte hedning i helvede. Epistellæsernes stemme skal høres i dit hus, ikke gadesangernes letfærdige larm.'
forrige næste