forrige næste
DatoStedNr.Regest
844. 5. novemberWinchester33Kong Æthelwulf af Wessex, der har oplevet de ødelæggende virkninger af krigene samt imødeser svære tider som følge af 'den såre grusomme udplyndring, som de hærgende barbariske fjender og de hedenske folkeslag på mangfoldig måde forvolder', fritager en tiendedel af den jord, som enhver gejstlig eller lægmand besidder, for al verdslig tynge med undtagelse af krigstjeneste, bro- og befæstningsarbejde.
844. decemberVerneuil34Synode i Verneuil. Den franske gejstlighed påtaler og stiller krav om udbedring af en række misligheder, bl. a. kritiseres i kap. 12, at gods, der af tidligere konger og verdslige stormænd er henlagt til underhold af de fattige, til opretholdelse af herberger, til løskøb af fanger og til opførelse af kirker, nu beslaglægges til verdslige formål. 'Hvis kirken måtte døje disse overgreb fra hedningernes side, vilde det udkræve tålmodighed', men som det nu sker fra kristen side, er det utåleligt.
forrige næste