forrige næste
DatoStedNr.Regest
846. 14. februarParis38På en synode i Paris — der fortsætter og afslutter en i Meaux 845 17. juni påbegyndt synode — formulerer den franske gejstlighed 83 artikler, som den ønsker godkendt af den verdslige øvrighed under henvisning til, at tidligere bestemmelser, som er Guds befalinger, ikke lydigt er blevet efterfulgt, hvorfor 'Herren gav os til vore fortjenester svarende budbringere fra nord, hvorfra det onde ifølge profeten breder sig ud, nemlig normannerne, de grusomme og højst umenneskelige forfølgere af kristenheden, som, idet de kom til Paris, klarlagde, hvad Herren har bestemt; deres gerninger, således som de forud var forekommet i Herrens mund, blev også udlagt af Herrens præster i prædikener'.
846. April39Pave Sergius 2. tilstår ærkebiskop Ansgar af Hamburg den gejstlige myndighed over de folk, som han måtte omvende ved sin forkyndelse, nemlig 'vigmodiernes, nordalbingiernes, danernes, nordmændenes, sveernes folk eller hvilke som helst andre nordlige folkeslag'.
forrige næste