forrige næste
DatoStedNr.Regest
847. 15. februarCorbeny40Kong Karl 2. den Skaldede af Frankrig tilstår sankt Filiberts munkesamfund efter anmodning af abbed Hilbod og munkene sammesteds, som 'har meddelt, at de på grund af de grusomme normanners angreb ikke kan bo i deres kloster, og at Vivian på grund af dette med sit brev har overgivet dem det sted, som kaldes Cunault, hvor de med Guds hjælp kan bygge et lille kloster og bo i sikkerhed og frit tjene Herren', yderligere gods i Anjou.
847. 27. februar-5. martsMeersen41Fællesfrankisk rigsmøde i Meersen. De tre brødre, kejser Lothar 1., Ludvig 2. den Tyske og Karl 2. den Skaldede, træffer forholdsregler til opretholdelse af det gamle kejserriges enhed, bl. a. i forholdet til deres fjender, til hvilke de i fællesskab skal sende gesandter, nemlig til kong Pippin 2. af Akvitanien, hertug (Noménoé) af Bretagne og (kap. 11): 'at udsendinge på samme måde skal sendes til normannernes konge, som skal indskærpe ham, at han enten skal stræbe efter at overholde freden eller regne dem for fjender i fællig'. I en særerklæring gentager kong Ludvig beslutningen om, at 'vi fællesskab sender vore udsendinge til normannerne for at opnå fred'.
forrige næste