forrige næste
DatoStedNr.Regest
[850. f. april]43Kejser Lothar 1. opfordrer gennem sin udsending Waltbert (greve i Sachsen) pave Leo 4. til oversendelse af helgenrelikvier til støtte for den kristne tro. 'Thi der er nemlig et folkeslag, sammenblandet af saksere og frisere, i vort riges lande ved grænserne til normannerne og obotritterne', som allerede for længe siden har akcepteret den kristne tro, men af hvilket dele nu vakler i troen på grund af naboskabet med hedningerne. Han beder derfor indtrængende paven om at sende højhellige helgenlevn for at undgå, at folket helt hildes i hedningernes vildfarelser, men snarere takket være Guds ord og helgenernes gerninger fortsat holder fast ved den rette tro.
[850-52]44Lupus, abbed i Sanctus Judocus (Saint-Josse-sur-Mer), til kong Æthelwulf af Wessex. 'Eftersom vi er bekendt med det gode omdømme, eders styre nyder, og har hørt om den styrke, Gud har forlenet eder med i kampen mod Kristi fjender, beder vi den almægtige Gud om, at han vil gøre eder uovervindelig i kampen mod alle fjender af de kristne.' Da Lupus endvidere gennem sin ungdomsven Felix, som nu er kongens kansler, har hørt om kongens iver efter at fremme dyrkelsen af Gud, beder han kongen om at bistå klostret i Ferrières i dets bestræbelser for at få lagt blytag på klosterkirken.
forrige næste