forrige næste
DatoStedNr.Regest
853 el. 854. 21. martsQuierzy48Kong Karl 2. den Skaldede opregner og stadfæster de besiddelser, som klostret i Fontenelle (Saint-Wandrille) er i besiddelse af, og som er beregnet til underhold af 70 munke, for at forhindre, at klostret som følge af senere abbeders forsømmelighed 'eller på grund af hedningernes angreb' skal miste nogle af disse besiddelser.
853. o. 26. aprilSoissons49Kong Karl 2. den Skaldede, der har overværet kirkesynoden i Soissons, giver instrukser for sine missi, der skal ledsage og bistå bisperne på disses visitatsrejser og yde dem den verdslige magts støtte. De skal bl. a. gøre rede for 'hvad der ligeledes ved vor kommendation eller uden vor kommendation er blevet givet normannerne', og 'hvor stiftelserne er ødelagt og fuldstændig tilintetgjort af normannerne eller af andre', for at kongen kan træffe bestemmelse om, hvad der skal gøres.
853. NovemberValenciennes50Møde i Valenciennes mellem kejser Lothar 1. og kong Karl 2. den Skaldede. Der træffes forholdsregler til opretholdelse af en ensartet retsorden i begges riger samt aftale 'om fælles hjælp mod normannerne'.
853. NovemberServais51Fransk rigsmøde i Servais. Kong Karl 2. den Skaldede udsteder under dette under henvisning til aftalen med kejser Lothar 1. (nr. 50) en forordning om en strengere retshåndhævelse mod lovovertrædere. I kap. 9 foreskrives angående 'fremmede, som på grund af normannernes eller bretonernes undertrykkelse er flygtet til disse riger og lande', at de ikke må udsættes for vold eller undertrykkelse eller tvangsafgifter, men skal have frit lejde, indtil de kan vende tilbage eller bliver kaldt tilbage af deres herrer.
forrige næste