forrige næste
DatoStedNr.Regest
854. 19. januarOrléans52Kong Karl 2. den Skaldede af Frankrig tilstår sankt Filiberts munkesamfund efter anmodning af abbed Hilbod og munkene sammesteds, — hvilke 'idet de flygtede fra Guds og den hellige kirkes fjenders, nemlig de grusomme normanners åsyn, af hvilke der er blevet tilføjet dem mange onder, har søgt tilflugt hos os og enstemmigt med tårevædet røst sluttelig bedt os om, at vi af omsorg for dem vilde lægge vægt på at tilstå dem et sted, hvor de kunde opnå nogen ro for et sådant angreb og uden utåleligt at blive forhindret af nødstilstande kunde fortsætte at arbejde for deres livsmål og anråbe den barmhjertige Gud om at forlade de synder, for hvilke vi gør os fortjent til så meget ondt', — gods i Messay, l'Absie, Messemé, Asnières-en-Poitou og Prinçay.
[854.] 9. martsVannes53Notitia om, at kong Erispoé af Bretagne har stadfæstet en gave til klostret Saint-Sauveur i Redon. 'Dette ér sket i staden Vannes i bispens loggia, mens normannerne holdt bispen selv i fangenskab'.
854. juniAttigny54Møde i Attigny mellem kejser Lothar 1. og kong Karl 2. den Skaldede. Der træffes bl. a. aftale om opretholdelse af det hidtidige vagtberedskab langs kysterne og vedligeholdelse af broerne over floderne. Endvidere foreskrives, at de embedsmænd, der kræver skat eller tvangsarbejde af dem, 'hvem normannerne eller bretonerne har mishandlet og af den grund er kommet til dette rige for at tigge, eller som er kommet hertil på grund af Akvitaniens hjemsøgelse', skal straffes herfor.
[854. o. juni]55Lupus, (abbed i Ferrières), fraråder over for Hilduin, ærkekapellan (hos Karl 2. den Skaldede) og abbed i St. Martin i Tours, dennes plan om som sikkerhedsforanstaltning at sende hans skatte og værdier til klostret i Ferrières. 'Thi skønt man kan synes, at vikingerne kun vanskeligt kan nå hertil, er dog — som følge af vore synder — intet fjerntliggende sted for dem ikke et nærliggende sted, og ligeledes er et vanskeligt tilgængeligt sted for dem ikke et utilgængeligt sted; endvidere opflammer vort ubefæstede kloster og manglen på folk, der kan gøre modstand, røvernes rovgriskhed, især da de, dækket af skovene, hurtigt kan dukke frem, uden at befæstningsværker eller ansamling af folk i større mængder lægger sig hindrende i vejen, samt forsvinde i skovegnene og under flugten splitte sig således i småpartier, at disse penge forbliver uantastet i deres magt, og de, der eftersøger dem, står over for en håbløs opgave'.
854. 22. augustTours56Kong Karl 2. den Skaldede erklærer, at da munkesamfundet i St. Martins kloster har berettet, 'hvorledes de såre vilde og grusomme normanner har overrasket Tours og med en beklagelsesværdig tilintetgørelse til følge har afbrændt fornævnte helgens kloster sammen med alt det øvrige, og da de dokumenter, der vedrører fornævnte kirkes ejendomme, som følge heraf var gået til grunde', har han på ny stadfæstet dets besiddelser overalt i riget.
forrige næste