forrige næste
DatoStedNr.Regest
[855. Oktober-856. Februar]57Ærkebiskop Hrabanus Maurus af Mainz sender kong Lothar 2. sin tractatus de anima og tilføjer, at han har fundet det nødvendigt at tilføje nogle kapitler fra Flavius Vegetius' bog om den romerske hærs disciplin 'på grund af barbarernes såre hyppige angreb'.
855Oswaldesdun58Burgred, konge af Mercia, skænker biskop Alhwine af Worcester og dennes undergivne i Worcester fritagelse for al verdslig tynge af deres gods med undtagelse af bro- og befæstningsarbejde, krigstjeneste og godtgørelse for forbrydelser. Brevet er givet, 'da hedningerne var i Wreocensetun'.
forrige næste