forrige næste
DatoStedNr.Regest
857. 14. februarQuierzy-sur-Oise62Fransk rigsmøde i Quierzy. I indledningen til den der udstedte forordning, der træffer strenge forholdsregler mod dem, der forgriber sig på kirkens gods, tales om de røverier og plyndringer, der hærger landet 'dels på grund af hed ningernes overfald, dels på grund af manglende fasthed hos nogle af vore tro mænd i vort rige', som skulde forsvare kirken og roen i riget.
[857.] 1. martsSaint-Quentin63Møde mellem kong Karl 2. den Skaldede og kong Lothar 2. Kong Karl erklærer, at han, der hidtil ikke har været i stand til at mødes med sin nevø dels på grund af sygdom dels 'på grund af hedningernes overfald' og andre omstændigheder, nu har truffet aftale om fredeligt samarbejde mellem de to riger.
857 juni63MVogel 155 note 4-5. Brevet omtaler ikke normannerne, cf. referat af E. Mabille, La Pancarte noire 441 nr. 110 og samme i Bibl. de l'École des Chartes 6. série V (1869) 175.
857. 8. juliCatin64Notitia om, at abbed Conwoion og munkene i klostret Saint-Sauveur i Redon har givet en kalk og disk af guld, som vejer 67 solidi, til Pascweten, (greve af Vannes), 'til hans løskøb fra normannerne', og at denne senere til gengæld har skænket klostret saltværket Barnahardisca og gården Burbrii.
[857-80]65Ærkebiskop Hinkmar af Reims råder biskop Isak af Langres til at handle mildt mod en af denne bandlyst kongelig ridder 'på grund af den presserende nød som følge af hedningernes angreb', således som han selv plejer at gøre.
forrige næste