forrige næste
DatoStedNr.Regest
858. 2. januarKlostret Prüm66Kong Lothar 2. erklærer, at da han gennem bisperne Guntharius, hans ærkekapellan, og Hungarius (af Utrecht) har erfaret, at St. Martins kirke i Utrecht 'er næsten ødelagt og gjort til intet under den barbariske nedrighed, og at nogle af de kanniker, der fordum gjorde tjeneste for Herren i den, er adspredt på vidt forskellige steder, andre endog omkommet' har han på deres bøn overladt bispostolen i Utrecht klostret St. Peter i Berg (Sint-Odiliënberg) ved floden Roer som tilflugtssted.
858. NovemberQuierzy-sur-Oise67En synode i Quierzy under ledelse af ærkebiskop Hinkmar af Reims og ærkebiskop Wenilo af Rouen afslår Ludvig 2. den Tyskes opfordring til at mødes med ham i Reims den 25. november for at drøfte kirkens og rigets vel (d.v.s. for formelt at anerkende Ludvig 2. som konge af Frankrig). Synoden opfordrer Ludvig indtrængende til at overveje de mange alvorlige konsekvenser af hans angreb på kong Karls rige, bl. a. har det medført flere ulykker og skabt mere elendighed end den, 'som vi lider under fra hedningernes side'. Ludvig bør til folkets vel vende sine våben 'mod hedningerne', da rigets store vasaller forsømmer denne pligt; og de, der flygter 'fra hedningernes åsyn', bør nyde beskyttelse, når de kommer til hans lande. Når der i det hele taget er skabt ordnede retstilstande i riget, og det er fri for 'hedningernes angreb' og andre ulykkelige forhold, vil tiden være inde til afholdelse af et fællesmøde.
[858-867]68Pave Nicolaus 1., der gennem biskop Herardus af Tours har erfaret om St. Martins klosters 'sørgelige ødelæggelse, nemlig hvorledes fornævnte stiftelse har måttet døje en uhørt hærgnings onde fra det vantro normannerfolks side, og hvorledes det har lidt farlige tab ved det højst ondsindede strejftog af sammes hær ombord på flåden', og at kong Karl 2. den Skaldede har givet klostret et privilegium til afhjælpning af nødstilstanden, har på anmodning af bispen stadfæstet dette privilegium.
forrige næste