forrige næste
DatoStedNr.Regest
861. 25. juniPîtres89Fransk synode i Pîtres. Da abbed Ludvig i klostret Saint-Denis og munkene sammesteds, 'der var plaget af normannernes langvarige angreb, for at kunne undvige deres efterstræben og vold' har erhvervet jordegodset Marnay i landskabet le Hurepoix, takket være kong Karl 2. den Skaldedes gavmildhed, har den efter klostrets anmodning givet sin stadfæstelse herpå.
861. 14. juliCompiègne90Kong Karl 2. den Skaldede erklærer, at han 'af hensyn til hele vort riges tarv og til værn af Guds hellige kirke mod normannernes angreb' med samtykke af biskop Æneas af Paris for midler fra sit skatkammer har bygget en Pons maior uden for byen (Paris).
861. 21. juliQuierzy91Kong Karl 2. den Skaldede erklærer, at han efter anmodning af munken Deodatus i klostret Saint-Denis og i betragtning af dette klosters 'ikke ubetydelige trang på grund af angreb fra vore fjender af kristennavnet' har overdraget det gods i Pont-Saint-Maxence.
861. juliQuierzy92Kong Karl 2. den Skaldede indskærper over for sine missi at sørge for, at de gældende møntlove strengt overholdes under opkrævningen af den skat, som det har været nødvendigt at udskrive 'både til det aftalte vederlag for skibene og — som forholdene ligger — til rigets frelse i det anliggende, der vedrører normannerne'.
[861-62]93Lupus (abbed i Ferrières), og munkesamfundet sammesteds beder Arduic (ærkebiskop af Besançon)2), om indfrielse af det løfte, han har givet dem, 'da vi ikke kan lade et angreb fra røvernes side ude af betragtning', og anmoder derfor om, at et møde med ærkebispen må komme i stand, 'for at eders løfte hurtigere kan effektueres og den fare, vi svæver i, fjernes.'
[861-62]94Biskop Giselbert af Chartres, der har set det beskedne antal munke i klostret Saint-Père de Chartres, der næppe kan have deres underhold af deres ringe besiddelser, der ydermere er hærget af 'hedningernes hyppige angreb', skænker ialt 19 ½, mansi samt en række vingårde til klostret.
forrige næste