forrige næste
DatoStedNr.Regest
[870. e. 19. oktober]153Ærkebiskop Hinkmar af Reims besvarer pave Hadrian 2.s brev af 19. oktober 870, hvori denne skarpt havde kritiseret ham for tilvejebringelsen af Meersen-aftalen 870 8. august (ved denne delte Karl 2. den Skaldede og Ludvig 2. den Tyske den afdøde kong Lothar 2.s rige under forbigåelse af dennes retmæssige arving, broderen kejser Ludvig 2. (af Italien)). Hinkmar forsvarer bl. a. aftalen med, at den var nødvendig for at undgå krig mellem kongerne og for at fjerne faren for bisper og stormænd, 'der bliver angrebet fra mange sider af hedningerne'. Ironisk bemærker han, at hvis han i pavens ånd vilde henstille til denne verdens store at overlade forsvaret til Vorherre og hans stedfortræder paven, så vilde de svare: Forsvar I blot alene med Eders bønner riget 'mod normannerne og andre angribende' og søg ikke vor bistand. Deres standpunkt er derimod, at paven bør overlade de verdslige ting til de verdslige magter og ikke påbyde dem en konge, der på grund af de store afstande ikke er i stand til at hjælpe dem 'mod hedningernes pludselige og hyppige angreb'.
870. 24. novemberVienne154Kong Karl 2. den Skaldede skænker efter anmodning af Didier, hans vasal, sankt Filibert 'og munkene, der tjener helgenen, og som flygter fra Akvitanernes rige fra hedningernes åsyn og intet sted har at bo og være i fred' Goudet i landskabet Velay til opførelse af et kloster samt gods i en række landsbyer i samme landskab og vingårde og marker i nærheden af Saint-Étienne de Fontbellon i landskabet Vivarais.
[870]155Kong Ludvig 2. den Tyske meddeler pave Hadrian 2., at da ærkesædet i Köln i syv år har været uden hyrde, og det for en stor del omfatter det vilde sakserfolk 'og næsten strækker sig til normannernes land', har han, da det er nødvendigt, at de, 'som nylig er nået til eller opfordres til at nå en ny nåde i troen', bliver betroet til en vågen og virksom hyrde, på kanonisk vis ladet Willibert vælge til ærkebiskop og beder paven om at tilstille ham palliet.
forrige næste