forrige næste
DatoStedNr.Regest
[872. e. 8. marts-f. 875. 25. december]166Kong Karl 2. den Skaldede stadfæster domkapitlet i Rouens besiddelser, herunder besiddelsen af landsbyen Vasseny, som helt skal tjene kannikerne til underhold, 'hvis — hvad Gud forbyde — barbarernes angreb forhindrer dem i at bo i staden'. Men i fredstid (tempus pacis), således som det nu er, skal halvdelen af indtægterne fra Vasseny tilfalde kirkens bygningsfond.
872. 18. juliLimoges167Kong Karl 2. den Skaldede erklærer at ville genopbygge klostret Solignac, som 'normannerne har afbrændt med ild og ødelagt i bund og grund'.
872. o. 17. november168Ærkebiskop Riculf af Rouen, abbed i St. Peters og Audoenus' kloster (i Rouen), erklærer, at han den 16. og 17. november 872 har valfartet til Gasny for at bede ved helgenerne St. Audoenus' St. Nigasius', St. Quirinus', St. Scuviculus' og St. Pientias grave, hvilke helgener på det tidspunkt 'på grund af frygten for normannerne' var fjernet fra deres rette hvilested, og at han har taget visse dele af St. Audoenus' legeme med sig tilbage.
872169Biskop Wærferth af Worcester overlader for 20 mancus i guld kongens thegn Eanwulf to mansiones i Nuthurst for hans og tre af hans arvingers livstid, hvorefter de skal vende tilbage til klostret i Stratford-on-Avon; og dette skete med bispens samtykke og var især foranlediget af 'den sidste hærgning og den umådelige særskat til barbarerne samme år, da hedningerne sad i London'.
forrige næste