forrige næste
DatoStedNr.Regest
[876. 17. februar]177Pave Johannes 8. bebrejder ærkebisper og bisper i kong Ludvig 2. den Tyskes rige, at de ikke har hindret kongen i at angribe broderen kejser Karl 2. den Skaldede, 'der kampberedt kæmper mod normannerne for befrielsen af Guds kirke, og som er travlt optaget af at tvinge fjenderne af Kristi kors til den endelige overgivelse', og truer med bandlysning, hvis kongen og hans mænd fortsætter med at angribe kejseren.
[876. 17. februar]178Pave Johannes 8. bebrejder greverne i kong Ludvig 2. den Tyskes rige, at de ikke har hindret kongen i at angribe broderen kejser Karl 2. den Skaldede, 'der i krigen mod normannerne kæmper for befrielsen af Guds kirke, og som har nok at gøre med at tvinge dem til den endelige overgivelse', og truer med bandlysning, hvis kongen og hans mænd fortsætter med at angribe kejseren.
876. 26. oktober179Pave Johannes 8. meddeler greverne i kong Ludvig 2. den Tyskes rige, at da staden Bordeaux og næsten hele kirkeprovinsen ifølge indberetning fra flere sider 'er lagt øde ved forskellige plyndringer, men især ved normannernes angreb og dels er lagt øde med sværd og dels ved bortførelse i fangenskab', har han midlertidigt indsat ærkebiskop Frotarius af Bordeaux som hyrde for ærkesædet Bourges, skønt de kanoniske bestemmelser forbyder bisperne at overgå fra en stad til en anden.
876. 28. oktober180Pave Johannes 8. meddeler gejstlighed og menighed i Bourges stift, at da han ved indberetning fra flere sider har erfaret, at næsten hele provinsen Bordeaux er lagt øde 'ved hedningernes forfølgelser', har han midlertidigt indsat ærkebiskop Frotarius af Bordeaux som hyrde for ærkesædet Bourges, hvilket 'i ikke ringe grad er sket under tvang som følge af barbarernes overgreb'.
[876-877]181Ærkebiskop Hinkmar af Reims til kejser Karl 2. den Skaldede. Abbed Wandelmer i St. Sanctinus' kloster i Meaux havde i sin tid fundet nogle stærkt medtagne læg med St. Sanctinus' levned, som han betroede Hinkmar at forny, og denne løste opgaven til alles tilfredshed. Nu er Wandelmer for længst afgået ved døden, 'og siden havde normannerne været i samme by og havde tilintetgjort noget ved ildspåsættelse, og fjernet andet under plyndring', hvorfor han ikke ved, om det eksisterer mere. I stedet sender han kejser Karl et eksemplar, som han selv havde beholdt.
forrige næste