forrige næste
DatoStedNr.Regest
877. 15. marts182Pave Johannes 8. meddeler Frotarius, tidligere ærkebiskop af Bordeaux, at da 'hedningernes anfald med hyppigt drab og under vedvarende plyndring har ødelagt' kirken sammesteds og næsten hele det tilhørende stift, har han tvunget af omstændighederne udnævnt ham til ærkebiskop af Bourges.
877. 7. maj183Rigsmødet i Compiègne vedtager, på hvilken måde den aftalte danegæld, 'at yde normannerne som var i Seineegnen, for at de skulle trække sig tilbage fra hans rige', skal udredes af de forskellige kategorier af gejstligt og verdsligt gods.
877. 14. juni184Rigsmødet i Quierzy. I den udstedte forordning cap. 27 foreskrives, at fæstningsværkerne i Seine- og Loireområdet skal forstærkes, og i cap. 30 tages sigte på, hvorledes den udskrevne ydelse (jf. nr. 183) skal overgives til 'normannerne'.
[877. November]185Ærkebiskop Hinkmar af Reims giver på opfordring af prinsregenten Ludvig den Stammende denne råd om, hvorledes han skal overvinde modstanden mod sit valg til konge, samt hvilke forholdsregler han som konge bør træffe; bl. a. skal han sammen med sine tro mænd finde frem til, hvorledes røverier og plyndringer i riget kan bringes til ophør, og hvorledes folket, som i flere år har lidt under vedvarende plyndringer og 'udskrivninger til fjernelsen af normannerne', kan opnå bedre forhold og retfærdige tilstande, så Gud kan gengive dem tapperheden 'mod hedningerne', eftersom forsvar i adskillige år ikke har fundet sted i dette rige, men alene 'løskøb og tributydelse', og både fattigfolk og de fordums rige kirker er udmarvede.
[e. 877. 8. december]186Ærkebiskop Hinkmar af Reims skriver til Ludvig 2. den Stammende, som han havde salvet, 'angående den tribut, der skal ydes normannerne'.
forrige næste