forrige næste
DatoStedNr.Regest
878. 24. juliTours187Kong Ludvig 2. den Stammende erklærer, at da munkene i St. Martins kloster i Tours har bedt ham påbyde, 'at de skal have lov til at leve i fred og ro under genopførelsen af de boliger, de er nødt til at bygge, og som var gået til grunde ved den begrædelsesværdige ødelæggelse som følge af normannernes grusomme ildspåsættelser og plyndring', har han befalet, at ingen af hans mænd må tage på gæsteri eller trænge sig ind i klostret.
878. 30. augustTroyes188Pave Johannes 8. erklærer, at da han har erfaret, at kirken i Poitiers, 'som den stadige hedningefjende udsætter for forfølgelser', lider under mange ubehageligheder fra de kristnes side, har han taget biskop Hecfridus og hans efterfølgere under pavestolens beskyttelse.
[878. f. september]189Ærkebiskop Hinkmar af Reims til Gozlinus (abbed i St.-Denis). Trods deres nuværende kølige forhold vil han dog fortsat kalde ham sin søn i erindring om, at Gozlinus blev opfostret og oplært ved kirken i Reims, som i sin tid løskøbte ham 'fra hedningernes fangenskab'.
878. 5. septemberTroyes190Kong Ludvig 2. den Stammende erklærer, at da (grev) Hugo, abbed i St. Martins kloster i Tours, har anmodet ham om at stadfæste klostrets besiddelser i Chablis og Mellecy, som kong Karl 2. den Skaldede havde skænket det 'som tilflugtssted', og i Mellaut og Nogent-en-Othe, som kongen selv og grev Odo henholdsvis havde skænket, samt 'at vi, hvis ligeledes samme brødre får lyst til eller finder det nødvendigt at bygge et kloster på fornævnte ejendomme eller andetsteds på grund af hedningernes eller ondsindede menneskers angreb, i vor gavmildhed, vilde tilstå dette', har han givet sin stadfæstelse i overensstemmelse hermed og yderligere taget klostret under sin beskyttelse.
878. 1. novemberFouron191Kongerne Ludvig 2. den Stammende, søn af kejser Karl 2. den Skaldede, og Ludvig 3. den Yngre, søn af kong Ludvig 2. den Tyske, slutter med samtykke af deres tro mænd overenskomst om gensidig støtte, bl. a. i tilfælde af, at hvis 'hedninger eller pseudokristne rejser sig i et af vore riger', skal den ene komme den anden til hjælp.
forrige næste