forrige næste
DatoStedNr.Regest
[880-83]195MReg. Dan. nr. 13, se [1002-1008], nr. 359.
[880. januar]196Ærkebiskop Hinkmar af Reims skriver til biskop Hetilo af Noyon, at kong Ludvig 3. den Yngre havde pålagt ham at mødes med ham, men at han må afstå herfra på grund af svagelighed. Han pålægger bispen at bede for freden og kirkens forsvar, og hvis han kan foretage sig noget nyttigt 'mod hedningerne', skal han såvidt muligt forhandle med rigets stormænd herom. Han er opfyldt af smerte over de afbrændte klostre og nærer frygt for dem, der endnu ikke er det.
[880 el. 882]197Ærkebiskop Hinkmar af Reims skriver til biskop Hetilo af Noyon, at han 'under store trængsler er omringet af barbarerne', og at der samtidig med, at alt andet blev plyndret, krævedes en så stor løsesum for staden (Reims), at den ikke kunde udredes.
forrige næste