forrige næste
DatoStedNr.Regest
888. 9. juniFrankfurt227Kong Arnulf stadfæster Bremerkirkens privilegier og tillader den at slå mønt og holde markeder, således som det var tilstået kirken i Hamburg, 'men som nu ikke kan være dér på grund af hedningernes angreb'.
888. juniMainz228Synode i Mainz. I indledningen til de vedtagne beslutninger skildres de ulykker, der som Guds straf for deres synder har ramt kirken og folket. Normannerne har ødelagt og nedbrændt kirker, trampet altre under fødderne og plyndret eller brændt kirkernes kostbare ornamenter. Bisper, præster og andre gejstlige samt folk af begge køn og alle aldre er blevet dræbt ved sværd, omkommet ved ild eller på anden måde. Det store antal af flygtede gejstlige i Mainz aflægger vidnesbyrd om ødelæggelsernes omfang. Og de, som hedningernes vildskab ikke får ram på, lider tilsvarende skæbne fra kristne røveres side.
forrige næste