forrige næste
DatoStedNr.Regest
[889-891]. maj233Pave Stefan 5. stadfæster på anmodning af ærkebiskop Adalgar alle Hamburgkirkens privilegier og besiddelser på samme måde, som hans forgænger Gregor 4. gjorde det for Ansgar, og bemyndiger Adalgar til at indvi bisper i sin kirkeprovins og sit stift.
889. 10. juliParis229Kong Odo stadfæster klostret i Vézelays immuniteter, og at 'også kastellet, som er opført sammesteds på grund af hedningernes forfølgelse' er omfattet heraf.
889. 11. juliParis230Kong Odo erklærer, at da munkene i St. Germains kloster i Auxerre har henvendt sig til ham i Paris, 'hvor vi var kommet sammen til tjeneste for Gud og til rigets forsvar'. og beklaget sig over overgreb mod deres privilegier, har han taget klostret under sin beskyttelse.
889. 16. juliParis231Kong Odo af Frankrig stadfæster på forbøn af abbed Blitgarius alle de besiddelser, som hans forgængere har overdraget St. Filiberts munkesamfund, hvilket også skal gælde for det 'kastel, som på grund af normannernes forfølgelse er blevet forstærket af ham' (Blitgarius).
889. 13. oktoberFrankfurt232Kong Arnulf stadfæster Osnabrückkirkens privilegier, bl. a. dens frihed for krigstjeneste, 'medmindre danerne var gået om bord på deres skibe for at ødelægge kristendommen i hans bispedømme'.
forrige næste