forrige næste
DatoStedNr.Regest
893. [1.-12. januar]Slottet Compiègne243Kong Odo erklærer at have overdraget St. Médards kloster (i Soissons) sit gods i Cuisy-en-Almont med alle dets tilliggender til forbedring af bygningsfonden, til guld- eller sølvinventar, til lys, til de fattiges underhold 'og til genoprettelse af skønheden i Guds hus, som for nylig sås nedbrændt af markomannerne. Vi har også bestemt, at der skal være en muret befæstning med mur omkring dette kloster på grund af de angribende daners overmod og slette kristne fjenders efterstræbelser, således at Kristi stridsmænd uden undskyldning altid kan gøre tjeneste for Gud i fornævnte kloster. Vi har også ladet befæstningen af vejen over floden Aisne udbedre på grund af samme daners overmod'. Samtidig har han stadfæstet, hvad forgængerne har skænket af jordegods.
893. 1. majMetz244Synode i Metz. I indledningen til de vedtagne bestemmelser om en strengere kirketugt henvises bl. a. til, at profeten Esaias ord (1,: »Fremmede æder Eders jord for Eders øjne« er gået i opfyldelse gennem normannernes adfærd.
[893. e. september]245Ærkebiskop Fulco af Reims redegør over for kong Arnulf af Tyskland for sine bevæggrunde til at krone kongeætlingen Karl 3. til fransk konge og henviser bl. a. til, at Karl (i 888), da den slægtsfremmede Odo blev valgt, var for ung, hvorfor det 'var farligt at vælge ham, mens normannernes højst skrækkelige forfølgelse stod på'.
[893]246Pave Formosus meddeler ærkebiskop Herman af Köln sin afgørelse i striden om stiftet Bremens tilhørsforhold og udtrykker sin beklagelse over, at han på grund af Hermans sygdom ikke personligt har kunnet forhandle med ham 'om det barbariske folks almindelige frelse'.
[893]247Ærkebiskop Fulco af Reims underretter pave Formosus om, at han har indsat biskop Heriland af Thérouanne, hvis bispedømme var udplyndret 'af normannerne', som visitator for et ledigt bispedømme, hvoraf han kan få sit underhold.
forrige næste