forrige næste
DatoStedNr.Regest
896. 15. februarPavia251Kong Berengar 1. erklærer, at da abbed Robert (i St. Martins kloster i Tours) har anmodet ham om at få klostrets gods i Italien (Val Camonica, Sirmione, Solarola og Liona) tilbage, som Karl den Store havde skænket, og da der foreligger et brev fra kannikerne i St. Martin, 'i hvilket brødrene ligeledes ynkeligt beklagede deres sult og nød på grund af normannernes vedvarende overfald', har han givet sin stadfæstelse på dette gods.
[896. f. juni-juli]252Ærkebiskop Fulco af Reims advarer skarpt kong Karl 3. den Enfoldige mod at lytte til de slette rådgivere, der råder ham til at indgå forbund med 'normannerne'. Hvis kongen ikke afstår fra den plan, vil Fulco ikke alene selv opsige ham huldskab og troskab men også bevæge andre til dette og sammen med alle sine medbisper bandlyse ham og hans rådgivere.
896. 2. juniOrléans253Kong Odo kundgør, at abbed Robert i St. Martins kloster i Tours har anmodet ham om at stadfæste de besiddelser, som hans forgængere havde skænket, samt 'at vi, hvis samme brødre får lyst til eller finder det nødvendigt at bygge et kloster på fornævnte ejendomme eller andetsteds på grund af hedningernes eller ondsindede menneskers angreb, af vor gavmildhed vilde tilstå det', og at abbeden desuden har bedt ham stadfæste eksimeringen af brødrenes boliger og ejendomme fra den kongelige myndighed. 'Benyttelsen og besiddelsen af disse fornævnte ejendomme har i den tid, da St. Martins helgenlegeme sammen med dets munkesamfund var i landflygtighed, ved denne faders indsats været til ikke ringe gevinst for hans kirke, men efter at munkesamfundet er vendt tilbage til sit eget hus i Tours, har samme ejendomme ved hedningernes påfølgende angreb med sværd i hånd lidt varig skade'. Deres ønske er at få de landsbyer tilbage, som var henlagt til deres underhold, 'men som de siger er unddraget dem til deres store skade på grund af abbedernes forsømmelighed, onde menneskers begærlighed samt især på grund af hedningernes angreb', hvorfor han har stadfæstet deres besiddelse af dem med den tilføjelse, 'men hvis nogle af de fornævnte ejendomme uretmæssigt er blevet frataget dem ved deres abbeders eller medhjælperes lunkenhed og forsømmelighed, ved dommeres partiskhed eller ved onde menneskers begærlighed, påbyder vi uden forbehold med vor myndighed, at de skal gives tilbage, idet vi på ny giver dem et fællesprivilegium på alle ejendomme tilhørende samme St. Martin som værn til gengæld for alle de breve, som er brændt ved normannernes ildspåsættelse eller tilsidesat på enhver anden måde'.
896. 22. juni'Sitilianis villa'254Kong Ludvig den Blinde (af Provence) erklærer, at da abbed Blitgarius i St. Filiberts kloster har anmodet ham om at bekræfte klostrets besiddelse af abbediet Donzère, 'som vi allerede for længst havde tilstået dem, for at de kunde undgå normannernes rasen', har han imødekommet dette ønske.
896255Kong Ludvig den Blinde af Provence erklærer, at da der er blevet bedt om hjælp til Vor Frue og St. Kastors kirke i Apt, 'der er ødelagt ved forskellige ulykkestilfælde forårsaget af såvel hedninger som også af lastefulde kristne', har han skænket den lokaliteten Monasteriolum med to kirker.
forrige næste