forrige næste
DatoStedNr.Regest
897. 23. januar256Pave Stefan 6. stadfæster klostret i Vézelays privilegier i overensstemmelse med kong Odos brev af 889 10. juli og tiltræder, at borgen, som 'på grund af hedningernes og troløse kristnes talløse angreb' er opført sammesteds af abbeden og af munkene, omfattes heraf.
897. 27. marts257Grev Robert, abbed i St. Martins kloster (i Tours) erklærer, at 'eftersom de vilde hedninger har erobret de vestlige egne', samt da onde mennesker har frataget munkesamfundet landsbyen Doussay, som Karl 2. den Skaldede havde skænket det, har han givet landsbyen tilbage til munkene.
[897-906]258Kong Alan af Bretagne erklærer, at da Fulcherius, biskop af Nantes, har klaget sin nød til ham over tabene af hans kirkes ejendomme og ødelæggelserne i landet og bispedømmet 'nemlig på grund af en såre hyppig hærgning fra normannernes side', har han skænket forskellige besiddelser til bispestolen.
forrige næste