forrige næste
DatoStedNr.Regest
909. 26. juniTrosly275Synode for Reims kirkeprovins. Der vedtages en række bestemmelser om kirkens forhold, bl. a. om klostrene, hvoraf 'nogle er afbrændt eller ødelagt af hedningerne, andre berøvet deres ejendele og næsten er reduceret til intet', efter at ærkebispen indledningsvis har understreget, at kirkemøder havde været umuliggjort i nogle år'dels på grund af hedningernes angreb, dels også på grund af de meget alvorlige uroligheder i riget og nogle falske kristnes angreb', og landet var lagt øde, byer plyndret og klostre brændt.
[sen. 909]276Ærkebiskop Heriveus af Reims besvarer en forespørgsel af ærkebiskop Witto af Rouen om, hvorledes man skal forholde sig over for dem, der skønt døbte dog efter dåben fortsætter med at leve på hedensk vis, og som deltager i hedenske fester, samt over for dem, der endnu ikke har gjort sig fortjent til at modtage dåben. Heriveus citerer i den forbindelse 23 udtalelser af kirkefædre m. fl.
forrige næste