forrige næste
DatoStedNr.Regest
918. 14. martsCompiègne288Kong Karl 3. den Enfoldige, der ikke mindst ønsker at gavne de kirker, der er brudt ned, og hvis helgenrelikvier er gået tabt som følge af 'hedningernes vildskab', skænker abbediet Croix-Saint-Ouen ved floden Eure til klostret Saint-Germain-des-Prés, med undtagelse af den del af fornævnte klosters tilliggender, 'som vi har overgivet normannerne ved Seinen, nemlig Rollo og hans fæller, til værn for riget'.
918. 14. majCompiègne289Kong Karl 3. den Enfoldige, der ikke mindst ønsker at gavne de kirker, der er brudt ned, og hvis helgenrelikvier er gået tabt som følge af 'hedningernes vildskab', skænker forskelligt jordegods til klostret Saint-Germain-des-Prés.
918. 9. oktoberSaint-Denis290Kong Karl 3. den Enfoldige godkender, at biskop Teudolfus af Paris tilbagegiver Saint-Marcelklostret de 15 mansus, som biskop Anschericus i sin tid 'på grund af den truende fare og normannernes forfølgelse' havde forlenet til en af sine tro mænd.
918. november291Biskop Gumbald af Angoulême anordner, i betragtning af St.-Pierre kirkens vanskelige stilling, idet nemlig 'denne kirkes midler ved hedningernes forfølgelser havde lidt et knæk og var blevet bragt i urede af troløse kristne', at kannikerne skal have en årlig afgift af enhver gejstlig eller lægmand, der vil anlægge vingårde på kirkens jord.
forrige næste