forrige næste
DatoStedNr.Regest
938. januar308Pave Leo 7. opfordrer grev Hugo, abbed i St. Martins kloster i Tours, til at sørge for, at kvinder ikke får adgang til klostrets ambitus, hvilket de ikke engang havde 'i hedningernes tid'. Men forholdene ændrede sig, da klostret flyttede ind i staden, og dets område som forsvarsforanstaltning blev omgivet med en ringmur.
938. 28. oktober309Kong Ludvig 4. d'Outremer stadfæster St. Martins kloster i Tours' besiddelser, deriblandt den borg, som grev Robert, abbed og senere konge, har ladet opføre 'på grund af normannernes angreb'.
[938-943]310Grev Fulco den Gode af Anjou skriver til abbed Odo af Cluny og mindes deres mange samtaler om det evige liv og om deres fælles skytsherre St. Martin (af Tours) og omtaler, at abbeden i visse gamle håndskrifter har fundet, 'hvorledes samme St. Martins højhellige legeme på grund af barbarernes angreb blev ført til Burgund, og hvorledes det, da kirken havde fået sin fred tilbage, blev bragt tilbage til sin egen by'.
forrige næste