forrige næste
DatoStedNr.Regest
948. 2. januar318Pave Agapit 2. stadfæster alle Hamburgkirkens besiddelser for ærkebiskop Adaldag, bl. a. overhøjheden over alle dem, som i hans tid er blevet omvendt til kristendommen, 'nemlig bisperne hos danerne, nordmændene, sveerne samt i alle de nordlige lande', og erklærer, at ærkebispen af Köln eller nogen anden ærkebiskop ikke skal kunne gøre krav gældende i hans stift.
948. 7. juniIngelheim319Ærkebisperne Frederik af Mainz, Robert af Trier, Wigfred af Köln, Artold af Reims og Adaldag af Bremen, 26 bisper, herunder til sidst 'Liafdag, biskop af kirken i Ribe, Hared, biskop af kirken i Slesvig, Reginbrand, biskop af kirken i Århus', abbeder, kanniker og munke, der er forsamlet til kirkemøde under forsæde af den pavelige udsending biskop Marinus af Bomarzo og i nærværelse af kongerne Otto 1. af Tyskland og Ludvig 4. af Frankrig, truer grev Hugo af Vermandois med bandlysning, fordi han har fordrevet kong Ludvig fra riget, træffer forholdsregler mod lægmænds overgreb mod præster og giver regler for højtideligholdelsen af faste, påske og pinse.
[948. e. september]Hildegarius, biskop af Beauvais, skriver til biskop Wodo af Soissons om en mulig rejse til Rom.
948320Kong Eadred af Storbritannien stadfæster efter opfordring af abbed Turketulus, som har fremført, at Crowland kloster var blevet grundlagt og udstyret med privilegier af kongerne af Mercia, men at det i tidens løb var blevet hærget og afbrændt 'af hedningernes hær', på ny alle klostrets privilegier og besiddelser.
forrige næste