forrige næste
DatoStedNr.Regest
965. 26. juniMagdeburg330Kejser Otto 1. erklærer, at han på opfordring af ærkebiskop Adaldag har fritaget alle de ejendomme 'i Danernes mark eller kongerige', som nu eller i fremtiden måtte tilhøre kirkerne i 'Slesvig, Ribe og Århus', for al 'skat eller tjenesteydelse, der hører til vor ret', og at det er hans vilje, at de skal tjene og høre under de fornævnte kirkens bisper uden 'nogen indblanding fra en (kejserlig) greve eller fra en foged fra vort skatkammer'. Gårdsæder og landboer (servos et colonos), som bor på disse ejendomme, og som alene skal tjene bisperne, fritages for al tjenesteydelse (servitio) til kejseren og skal ikke være underkastet nogens myndighed (banno vel disciplina) undtagen disse kirkers egne fogeder.
[965-972]331Pave Johannes 13. indskærper over for bisperne i Bretagne, at de skal respektere ærkebispen af Tours' rettigheder i Bretagne, som har lidt skår 'som følge af vold og de hedenske normanners overgreb'.
forrige næste