forrige næste
DatoStedNr.Regest
994 el. 995353Kong Ædelred den Rådvilde godkender ejendomsoverdragelsen af 30 mansiuncula i Monks Risborough, som ærkebiskop Sigeric af Canterbury har overladt biskop Æscwig af Dorchester på grund af denne transaktions forhistorie: 'Thi dengang da det hedenske folk i ophidset vrede hærgede Kent med myrderier og i bakkanalsk raseri lagde det øde på fjendevis, stillede hedningerne i udsigt, at de vilde drage til Vor Frelsers kirke i staden Canterbury og lægge den øde i bund og grund med ild medmindre de penge, som var blevet lovet dem af ærkebiskop Sigeric, fuldt ud blev erlagt'. I sin nød havde ærkebispen lånt 90 pund sølv og 200 mancus i guld af biskop Æscwig mod at overlade denne det nævnte gods, og 'efter at have tilkaldt fjenderne har ærkebispen fuldt ud udredet, hvad han tidligere, skønt under tvang har lovet'.
forrige næste