forrige næste
DatoStedNr.Regest
1001358Kong Ædelred den Rådvilde skænker Shaftesbury kloster og nonnesamfundet sammesteds klostret i Bradford-on-Avon og dets tilliggender som tilflugt 'mod barbarernes overfald' med den tilføjelse, at når nonnerne i fredstid vender tilbage, skal de efterlade nogle nonner, så gudstjenesten kan vedligeholdes i Bradford.
forrige næste