forrige næste
DatoStedNr.Regest
1014371Kong Ædelred den Rådvilde stadfæster Sherborne kloster i besiddelsen af 13 mansicula i Corscombe, fri for befæstnings- og broarbejde og for krigstjeneste; dette gods havde biskop Æthelric 'på grund af de onde daners angreb og plyndringer' overdraget til Eadric jarl, som senere afhændede det for en høj pris til Wulfgar, tjener i samme kloster, som derefter overlod det til klostret til bod for sin sjæl.
forrige næste