forrige næste
DatoStedNr.Regest
1016-17371MReg. Dan. nr. 40, 1016-1017, er en broderskabsnotits for Christ Church, Canterbury, cf. Steenstrup III 309 og J. O. Westwood, The Latin Gospels of King Canute 1; N. R. Ker, Cat. of Mss. containing Anglo-Saxon 317 nr. 247a.
[1016-1020]372Ægteskabskontrakt mellem Godwine og Brihtrics datter, indgået 'for os Knud konge' med ærkebiskop Lyfing af Canterburys og munkesamfundet i Christ Church's, med abbed Ælfmærs og munkesamfundet i St. Augustine's og en række andre personers vidende, hvoriblandt 'Karl, kongens thegn'.
[1016-1020]373'Knud, konge', erklærer over for ærkebiskop Lyfing (af Canterbury), biskop Godwine (af Rochester), abbed Ælfmær (af St. Augustine's), sheriffen Æthelwine, Æthelric og alle sine thegner, at han efter at have hørt ærkebispens redegørelse for Christ Church's frihed, som var blevet formindsket, gav ærkebispen tilladelse til i kongens navn at affatte et nyt brev om kirkens friheder; ærkebispen havde svaret, at han havde tilstrækkelige frihedsbreve, hvis de blot blev overholdt, hvorefter Knud selv lagde disse frihedsbreve på selve Kristi alter 'med denne ærkebiskops og jarlen Torkils og mange andre gode mænds vidende, som var hos mig' og befaler, at de skal overholdes i fremtiden.
[1016-1023]374Notitia om, at abbed Ælfweard og munkesamfundet i Evesham kloster har overladt Æthelmær deres gods i Norton, hvilket 'henlå øde'', for hans og to af hans arvingers levetid. Vidner: 'Ælfgiva, deres frue, Wulfstan, ærke biskop, Leofsige, biskop, Brihtwold, biskop, Ælfsige, abbed, Ælfweard, ab bed, Leofsige, abbed, Afa, abbed, Hakon jarl, Eilav jarl, Leofwine, ealdor man, Leofric, Eadwine, Brihtheah, munk, Brihtwine, Ælfsige, munk'.
[1016-1030]375'Knud, konge', erklærer over for biskop Leofsige (af Worcester), 'Hakon jarl' og sheriffen Leofric samt alle thegner i Worcestershire, at han for livstid har overladt Brihtwine de fem hides i Bengeworth, der var forbrudt til kongen, på betingelse af, at de efter dennes død overgår til Evesham kloster.
[1016-1033]376Biskop Leofsige har udstedt brev om gods i Wolverton 'i kong Knuds tid'.
[1016-1035]377Mantat, eremit, meddeler 'Knud konge og Emma hans frue', at han har testamenteret Thorney Abbey gods i Twywell og Conington til sjælemesser for kongen, dronningen og ham selv.
[1016-1035]378'Jeg Knud, konge' giver 'min trofaste thegn, som hans frænder over for bekendte plejer at kalde Ork', stadfæstelse på hans arvelige besiddelse af 17 mansas i Abbotsbury, fritaget for alle tynger med undtagelse af krigstjeneste, bro- og befæstningsarbejde.
[1016-1035]379Leoflæd, Oswis hustru, takker kong Knud den Store og hans dronning for tilladelsen til, eftersom hendes mand er afgået ved døden, frit at kunne disponere over sit gods.
[1016-1035]380'Jeg Knud, englændernes konge' stadfæster biskop Ælfwine i besiddelsen af al den jord, som kongen og hans forgænger har skænket St. Pauls kloster i London.
[1016-1035]Aylestone Hill381Notitia om et tingmøde i Herefordshire i 'kong Knuds dage' i nærværelse af biskop Athelstan, Rani jarl, Eadwine, jarlens søn, Leofwine, Wulfsiges søn, Torkil Hwita, Tovi Pruda, Bryning, sheriff, Æthelweard fra Froome, Leofwine fra Froome, Godric fra Stoke og alle thegnerne, på hvilket Eadwine, søn af Enneawne, havde rejst krav på Wellington og Cradley over for sin moder, men at kravet var blevet afvist, idet hun erklærede, at hun havde overladt alt sit gods til sin slægtning Leofflæd, Torkil Hwitas hustru.
[1016-1035]382En ubekendt skriver til præsten Ælf(ric) og anråber ham, der ligesom ærkeenglen Michael hos Gud 'altid er tilstede for vor konge Knuds åsyn, og for hvem kongens hemmelige planer ikke er skjult', om at indvirke på 'vor dronning', således at hun bevilger ham en fiskedam i landsbyen Niw. (måske = Nuneham), for at han kan holde fast ved sin afholdenhed fra kød.
forrige næste