forrige næste
DatoStedNr.Regest
1018384'Jeg Knud, ved den høje Guds gavmilde forsyn konge over englænderne og Englands mangfoldige folkeslag' fritager alt jordegods tilhørende St. German's kloster, Cornwalls bispesæde, for al verdslig tynge med undtagelse af krigstjeneste, når krig pågår. Vidner: Knud, konge over englænderne i hele Britannien, Lyfing, ærkebiskop af kirken i Canterbury, Wulfstan, primas af kirken i York, Ælfgiva, dronning, Ælfsige, biskop, Godwine, biskop, Brihtwold, biskop, Æthelwine, biskop, Brihtwine, biskop, Eadnoth, biskop, Burhwold, biskop, Torkil jarl, Erik jarl, Æthelweard jarl, Eilav jarl, Godwine jarl, Rani jarl, Brihtwig jarl, Æthelsige, abbed, Brihtmær, abbed, Ælfsige, abbed, Ælfhere, abbed, Æthelwold, abbed, Thored thegn, Aslak thegn, Tovi thegn, Ælfgar thegn, Odda thegn, Ordgar thegn, Ælfgar thegn, Ælfmær thegn, Ælfgeat thegn, Brihtric thegn, Wulfmær thegn, Wulfweard thegn, Leofgær thegn, Leofsige thegn, Leofnoth thegn, Eadsige thegn, Brihtwine thegn, Brihtmær thegn.
1018385'Kong Knud' grundlægger efter anmodning af jarlen Æthelweard Vor Frue kloster i Buckfast og opregner dets tilliggender.
1018386'Jeg Knud, uindskrænket leder, der har opnået det engelske styre på øen af Kristus, kongernes konge', stadfæster på opfordring af ærkebiskop Lyfing Christ Church i Canterburys friheder. Vidner: Knud, styrer af det engelske land, Lyfing, ærkebiskop, Emma, dronning, Wulfstan af York, Ealdhelm, biskop, Ælfgar, biskop, Leofric, biskop, Halfdan, kongens førstemand, Torkil jarl.
1018387'Jeg Knud, englændernes konge' tilstår 'efter anmodning af min ægtefælle og dronning Ælfgiva' ærkebiskop Ælfstan (af Canterbury) lunden Hæselersc i skovområdet Andredes Wealde fri for alle tynger. Vidner: Knud, konge, Wulfstan, ærkebiskop, Ælfgiva, dronning, Godwine, biskop, Ælfwig, biskop, Ælfmær, biskop, Ælfsige, biskop, Brihtwold, biskop, Brihtwine, biskop, Ælfmær, abbed, Ælfwig, abbed, Ælfric, abbed, Torkil jarl, Godwine jarl, Sigered thegn, Brihtric thegn, Æthelric foged, Æthelric, vidne, Godwine, vidne, Ælfsige, vidne, Ælfric, vidne.
1018388'Jeg Knud konge, der er ophøjet på den engelske trone' skænker biskop Burhwold (af Cornwall) fire cassata i Landrake og Tinnell for livstid på betingelse af, at bispen efter sin død lader godset i Landrake overgå til St. German's kirke, mens han frit må disponere over resten. Kongen fritager godset for al verdslig tynge, undtagen når krig pågår, samt for bøder, som tyve skal erlægge. — Efter opregning af godsets grænseskel følger et tillæg om, at kong Edmund (Jernside), der ønskede at erhverve gods i Throwleigh fra bispen, overtog dette og gav denne fire hides i Landrake og een i Tinnell, 'og da jeg Knud konge tog riget efter Edmund konge' tiltrådte kong Knud dette. Vidner: Knud, konge over hele Britannien, Lyfing, ærkebiskop af kirken i Canterbury, Wulfstan, ærkebiskop af kirken i York, Ælfgiva, dronning, Ælfsige, biskop, Brihtwold, biskop, Æthelwine, biskop, Brihtwine, biskop, Eadnoth, biskop, Burhwold, biskop, Torkil jarl, Erik jarl, Eilav jarl, Rani jarl, Æthelweard jarl, Godwine jarl, Brihtwig, abbed, Æthelsige, abbed, Brihtmær, abbed, Ælfsige, abbed, Ælfhere, abbed, Æthelwold, abbed, Thored thegn, Aslak thegn, Tovi thegn, Ælfgar thegn, Odda thegn, Ælfgar thegn.
[o. 1018]389Biskop Eadnoth (af Crediton) pantsætter en gyrde jord ved floden Creedy til Brihtnoth. Vidner: 'Knud konge, Wulfstan, ærkebiskop, Lyfing, ærkebiskop, Brihtwold, biskop, Eadnoth, biskop, Burhwold, biskop, Æthelwine, biskop, Brihtwine, biskop, Æthelweard, ealdorman, Æthelwold, abbed' samt munkesamfundene i Exeter og Crediton.
forrige næste