forrige næste
DatoStedNr.Regest
[f. 1027]419Grev Vilhelm 5. af Akvitanien skænker klostret Sainte-Croix (nær Bordeaux) forskelligt jordegods og en kirke.
1027. sept.Frankfurt42023 ærkebisper og bisper, herunder Rudolf af Slesvig, der deltager i kirkemødet i Frankfurt, fastslår efter kejser Konrad 2.s mægling, at klostret og kirken i Gandersheim fortsat skal høre under bispen af Hildesheim, hvilket ærkebispen af Mainz havde bestridt.
1027421Kong Sanchez den Store af Pamplona, Aragonien og Leon tager kirken og bispestolen i Pamplona under sin beskyttelse (mod kongen af Navarra) og omtaler, at kirken i sin tid næsten var blevet ødelagt 'af de barbariske folkeslag'.
[1027]422'Knud, konge over hele England og Danmark og over nordmændene og en del af sveerne', kundgør for ærkebisperne Æthelnoth af Canterbury og Ælfric af York samt alle bisper, stormænd og hele det engelske folk, at han for nylig af hensyn til et godt forhold til pavestolen har besøgt Rom og deltaget i påskehøjtiden sammen med paven, kejser Konrad (2.) af Tyskland og mange andre fyrster, modtaget mange gaver fra dem, særlig fra kejseren, og drøftet med dem 'hele folket i hele mit riges tarv, såvel englændernes som danskernes' med hensyn til større retssikkerhed og færre toldafgifter under pilgrimsrejser til Rom samt indgået aftale med kejseren, kong Rudolf (af Burgund) og alle fyrsterne om sikkerhed og frihed for sine undersåtter på disse rejser, og at paven har indrømmet ærkebisperne fritagelse for de store afgifter, de hidtil har måttet betale, når de hentede deres pallium i Rom. Kongen lover endvidere at styre sine riger i henhold til ret og billighed og pålægger sine råder, som styrer riget i hans fravær, at hindre enhver form for uret, og dette kundgør han nu, da han ad samme vej, som han drog ud, drager til 'Danmark' for efter 'alle danskeres råd' at slutte fred med de folk, som ville berøve ham rige og liv, hvorefter han til sommer vil vende tilbage til England, så snart han får en flåde udrustet; men før han vender tilbage, skal alle skyldige tiendeafgifter til kirken og Peterspengene til pavestolen være betalt.
[1027-1032]423'Jeg Knud, englændernes konge', skænker abbed Æthelwine og munkesamfundet i Athelney kloster to mansa i Seavington Abbots for sin sjælefred. Vidner: Knud, konge, Æthelnoth, ærkebiskop af Canterbury, Ælfsige, biskop af kirken i Winchester, Brihtwold, biskop af kirken i Cornwall, Brihtwine, biskop af kirken i Wells, Godwine jarl, Leofric jarl, Brihtwig, abbed, Æthelweard, abbed, Osgod thegn, Stigand, præst, Scirwold thegn, Æthelwold thegn, Wulfnoth thegn.
[1027-1035]424'Jeg Knud, konge af Guds miskundhed', erklærer over for ærkebiskop Æthelnoth (af Canterbury) og alle bisper, abbeder, grever, sheriffer og alle sine tro mænd i England, at han har skænket St. Mildreds helgenlegeme samt al hendes ejendom på øen Thanet til sin skytshelgen St. Augustin (og hans kloster i Canterbury).
forrige næste