forrige næste
DatoStedNr.Regest
1028425Kong Knud den Store skænker sin tro thegn Godwine fem mansa i Littlecote med arvelig ret og fri for al verdslig tynge. Vidner: Knud, englændernes konge, Æthelnoth, ærkebiskop, Ælfric, ærkebiskop, Ælfgiva, dronning, Æthelric, biskop, Hardeknud, prins, samme konge og dronnings søn, Ælfsige, biskop af Winchester, Brihtwold, biskop, Ælfwig, biskop, Athelstan, biskop, Brihtmær, biskop.
[1028-1042]426'Jeg Knud, af Guds nåde englændernes konge', skænker Fécamp kloster jordegods i Brede og Rammesleah tillige med havnen sammesteds i overensstemmelse med den afdøde kong Ædelred den Rådvildes løfte og skænker desuden abbed Johannes og klostret ⅔ af tolden i Winchelsea. Vidner: Ælfgiva, dronning, Ælfwig, biskop, Leofsige, biskop, også jeg, Hardeknud, søn af fornævnte Knud, de danskes og englændernes konge har befalet at underskrive denne min faders gave og bekræftet den med egen hånd og pålagt mine tro mænd at bekræfte den, hvem jeg har anmodet om at tilskrive deres navne. Jeg Ælfgiva, kongens moder, Godwine jarl, Sigvard jarls mærke, Osgod Clapa, Stigand, kapellan, Eadwold, Herman, Alwine Smelt, Spiritus, Osbert, Acchiersum, Brihtsige, Geron, Asser, Torkil, Svend, Theustul, Eustan, Tovi, Torkil.
forrige næste