forrige næste
DatoStedNr.Regest
1031Kong Knud 2. den Store skænker gods til St. Cuthbert i Durham og bekræfter hidtidig godsoverdragelse til denne kirke.
[1031]. 18. novemberLimoges428Ærkebiskop Aymo af Bourges, biskop Jordan af Limoges samt otte andre bisper, der deltager i synoden i Limoges, behandler på dets første mødedag spørgsmålet, om St. Martialis var en af Jesu apostle og som sådan udsendt til Gallien af St.Peder, og påhører, at Odolricus, abbed i St.-Martialis kloster i Limoges, efter at have berettet om undersøgelser i selve England fremfører, at 'englændernes konge' syv år tidligere havde sendt hertugen af Akvitanien en række gaver, hvoriblandt et håndskrift, skrevet med guldbogstaver, som bl. a. indeholdt helgenernes navne, prydet med billeder, og herunder også en apostelliste, hvori St. Martialis var optaget.
1031429'Jeg Knud, konge over hele England og konge over de øvrige folk, der findes deromkring', skænker sin tro thegn Æthelric en halv mansa i Meavy fri for al verdslig tynge med undtagelse af krigstjeneste, bro- og befæstningsarbejde. Vidner: Knud, konge over englænderne i hele Britannien, Æthelnoth, primas af kirken i York, Ælfgiva, dronning, Ælfsige, biskop, Brihtwold, biskop, Brihtwig, biskop, Ælfmær, biskop, Lyfing, biskop, Æthelric, biskop, Brihtwine, biskop, Godwine jarl, Hakon jarl, Sihtric jarl, Rani jarl, Brihtmær, abbed, Æthelweard, abbed, Ælfhere, abbed, Æthelwine, abbed, Osgod thegn, Tovi thegn, Odda thegn, Ordgar thegn, Æthelmær thegn, Leofsige thegn, Eadmær thegn, Eadsige thegn.
1031430'Jeg Knud, med den Højttronendes hjælp konge over englænderne og de øvrige folk, der findes overalt deromkring' skænker sin tro thegn Hunuwine en mansa i Stoke Canon fri for al verdslig tynge med undtagelse af krigstjeneste, bro- og befæstningsarbejde. Vidner: Knud, konge over englænderne i Britannien, Æthelnoth, ærkebiskop af kirken i Canterbury, Ælfgiva, dronning, Ælfsige, biskop, Ælfric, biskop, Brihtwold, biskop, Ælfmær, biskop, Lyfing, biskop, Godwine jarl, Sihtric jarl, Rani jarl, Brihtmær, abbed, Æthelweard, abbed, Æthelwine, abbed, Odda thegn, Ælfgar thegn, Leofsige thegn, Eadmær thegn, Æthelmær thegn, Eadsige thegn, Toki thegn, Tovi thegn, Eadwine thegn, Dodda thegn, Ælfgar thegn.
forrige næste